Biografija

Bojana Gutić

B

ojana Gutić, specijalista ginekologije i akušerstva, rođena 08.02.1984. u Zemunu.Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu je završila Inđiji. Nosioc je Vukove diplome. Medicinski fakultet upisala je 2002. godine, a diplomirala 22.12.2010. godine. Akademske specijalističke studije iz oblasti humane reprodukcije, medicinski fakultet Beograd završila 2014. godine, odbranom rada na temu “Fetusna zrelost u gestacionom i insulin zavisno dijabetesu - dijagnostika i terapija”. U toku je izrada doktorata u oblasti ginekološke onkologije. Decembar 2014 - jul 2018. završena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva odličnim uspehom.

Karijera

Volonterski rad u KGA KCS od marta 2010. do marta 2012. godine. Potom volonterski rad na odeljenju ginekologije Klinike za operativnu onkologiju instituta za onkologiju Vojvodine, a potom od novembra 2012. u radnom odnosu. Asistent medicinskog fakulteta u Novom Sadu na katedri onkologije od 2017. godine. Studijski boravak na Klinici za Ginekologiju i akušerstvo Karlovog Univerziteta u Pragu. Članstva u stručnim udruženjima: Srpsko lekarsko društvo, European Society for Gynecological Oncology (ESGO), Nacionalni pretstavnik Srbije u The European Network of Young Gynae Oncologists od 2015-2019, International Gynecologic Cancer Society (ICGS), European Society for Medical Oncology