Naše usluge

Lokacija:

MIlovana Glišića 1, Novi Sad

Telefon:

+381 21 420 120


Mobilni:

+381 66 420 120

Konsultacije - opšte
Mišljenje i konsultacija - za operaciju
Ginekološki pregled
Kolposkopija
Ultrazvučni ginekološki pregled
I konsultacija - utvrđivanje trudnoće
Ultrazvučni pregled trudnica
I exp. UZV pee. 11-14 gn
Ekspertni ultrazvučni pregled trudnice
Pregled trudnice, višeplodne trudnoće
Ultrazvučni i akušerski pregled
Ultrazvučni i akušerski pregled + CTG
Akušerski pregled trudnice
Fetalnaehokardiografija
Palpatorni i ultrazvučni pregled dojki
Konsultacija za terapiju
Prenatalno savetovanje

Lokacija:

MIlovana Glišića 1, Novi Sad

Telefon:

+381 21 420 120


Mobilni:

+381 66 420 120

Uzimanje briseva (1 ili više)
Vaginalni bris (stepen čistoće)
Vaginalni bris (bakteriološki + antibiogram)
Cervikalni bris
PA bris
Bris na Chlamidiu trach. (DIF)
Bris na Chlamidiu trach. (PCR)
Bris na mikoplasmu i ureaplasmu
HPV tipizacija

Lokacija:

MIlovana Glišića 1, Novi Sad

Telefon:

+381 21 420 120


Mobilni:

+381 66 420 120

Incizija himena
Kolposkopija
Tuširanje albotilom
Elektrokoagulacija PVU
Biopsija PVU + PH pregled
Biopsija PVU + ECC + PH pregled
Leetz loop
Loop eks PVU - r.talasi + PH Pregled
Konizacija PVU sa radiotalasnim nožem
Frakcionirana ekspl. kiretaža ECC i kir. kavuma sa 2 PH
Eksplorativna kiretaža + PH pregled
Polipektomija PVU + PH pregled
Polipektomija PVU sa frakc. kiretažom 2PH
Skidanje kondilomatoznih izraštaja spolja
Skidanje kondilomatoznih izraštaja unutra
Skidanje kondilomatoznih izraštaja sp. i un.
Ekstirpacija bartolinijeve žlezde
Incizija bartolinijeve žlezde
Toaleta vagine
Toaleta vagine sa Gynofotrt vag. krema
Obrada rane, previjanje i konci
Obrada i sutura dehiscirane rane
Skidanje konaca uz Contractubex falster
Stavljanje spirale
Aplikacija naše spirale Levosert
Vađenje spirale sa koncem
Vađenje spirale bez konca
Stavljanje šava serklaža
Skidanje šava serklaže
Amniocenteza (blizanci)
Amniocenteza trigemini
Reviziona kiretaža posle porođaja+PHP pregled

Lokacija:

MIlovana Glišića 1, Novi Sad

Telefon:

+381 21 420 120


Mobilni:

+381 66 420 120

Konsultacije - sterilitet
Konsultacije - VTO
HSG snimanje
Folikulometrija
Stimulacija ovulacije sa serijskim folikulometrijama
Serijske folikulometrije