Naš tim u svetu

- ISUOG Beč 2017 -

- ISUOG Rim 2016 -

- ISGE Opatija 2016 -

Svetski kongres minimalno invazivne ginekologije

- Arad-Temišvar 2016 -

Rumunski kongres minimalno invazivne ginekologije

- ISUOG Barselona 2014 -

- Meidstone, Kent, UK 2014 -

Kurs laparoskopske histerektomije

- Da Vinci 2012 -

Robotska hirurgija