Biografija

Vojislav Milatović

V

ojislav Milatović Specijalista ginekologije i akušerstva. Direktor ginekološke ordinacije „dr Ilić“. Rođen u Mijokusovićima, Crna Gora.

Obrazovanje

Nakon završetka gimnazije u Podgorici upisuje Medicinski fakultet u Beogradu koji je završio kao jedan od najboljih studenata. U toku studija radio kao demonstrator na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

Karijera

U toku bogate, višedecenijske lekarske karijere poseban trag ostavio je u Opštoj Bolnici „dr Radivoj Simonović“ u Somboru gde je, kao jedan od prvih stručnjaka za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvo vodio istoimeno odeljenje. Iza njega su u dosadašnjem radu brojni uspesi, decenije posvećene ženskom zdravlju i zdravom rađanju, a pored ultrazvuka posebnu stručnost i rezultate ostvario je u akušerstvu i operativnoj ginekologiji. Od osnivanja, 2011. godina direktor je ginekološke ordinacije „dr Ilić“.

Osnivač je i prvi predsednik Udruženja srpsko- ruskog prijateljstva u Somboru. Sa suprugom Zoricom ima dva sina, Jovana i Stevana.